Hysteroskopia v ambulantnej praxi

Prihlasovanie od 14.2.2022 emailom na info@academiamedica.sk


Dátum a miesto konania: 

Ordinace GYNENATAL s.r.o.
Čs. armády 12c
748 01 Hlučín

29.-30.marca 2022


ODBORNÁ NÁPLŇ SEMINÁRA


Teoretická časť:
"See and Treat" hysteroskopia/hysteroskopia v ambulantnom režime
- inštrumentárium, technické vybavenie, podmienky uskutočnenia zákroku v ambulantnom režime
- Technika výkonov:
prístupy do maternicovej dutiny
dg. hysteroskopia - prehľad a technika bioptických odberov a grasp. biopsie a alternatívy
kyretáže endometria prevedené hysteroskopicky v ambulantnom režime
operačná hysteroskopia - techniky zákroku vrátane elektrochirurgie a shaverovacích techník
intrauterinná operatíva - "office" endoresekčné zákroky, shaverovacie techniky a ich limity v
ambulantnom režime
limity dg. a operačnej hysteroskopie, riešenie prípadných komplikácií


Praktická časť:
Výuka na ambulantnom pracovisku v reálnej prevádzke
jednodenná stáž - zoznámenie sa s problematikou ambulantnej hysteroskopie
rozsah cca 6 hodín, cca 10 zákrokov

Maximálny počet účastníkov: 6 v dvoch skupinách po 3 lekári 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁRA

Skupina 1: 29.3.2022
8:00 - 15:00 účasť pri ambulantnej hysteroskopii - cca 10 zákrokov
Skupina 1 + Skupina 2: 29.3.2022
16:30 - 20:00 teoretická časť kurzu (spoločná pre obe skupiny)
Skupina 2: 30.3.2022
8:00 - 15:00 účasť pri ambulantnej hysteroskopii - cca 10 zákrokov

 

CENA KURZU: 

220€ bez DPH
(cena zahŕňa účasť pri zákrokoch na pracovisku,
teoretickú časť a občerstvenie počas kurzu, nezahŕňa dopravné a ubytovacie náklady)


Program


Naši partneriNapísali o nás