Endoskopia malých zvierat II.časť


Fotogaléria z podujatia TU.


Program


 • 04.06.2016 - Sobota

  Otvorenie kurzu, úvodné slovo a stanovenie cieľov

 • 04.06.2016 - Sobota

  Diagnostická a intervenčná endoskopia

 • 04.06.2016 - Sobota

  Laparoskopické inštrumentárium a technika vytvorenia kapnoperitonea

 • 04.06.2016 - Sobota

  Techniky hemostázy pri endoskopii

 • 04.06.2016 - Sobota

  Prestávka

 • 04.06.2016 - Sobota

  Endoskopia hornej časti gastrointestinálneho traktu

 • 04.06.2016 - Sobota

  Obed

 • 04.06.2016 - Sobota

  Endoskopia dolnej časti gastrointestinálneho traktu

 • 04.06.2016 - Sobota

  Diagnostická laparoskopia

 • 04.06.2016 - Sobota

  Prestávka

 • 04.06.2016 - Sobota

  Operačná laparoskopia

 • 04.06.2016 - Sobota

  Kontraindikácie a komplikácie

 • 04.06.2016 - Sobota

  Diskusia, vyhodnotenie prvého dňa kurzu

 • 05.06.2016 - Nedeľa

  Otvorenie workshopu, organizácia pracovných staníc a popis úloh

 • 05.06.2016 - Nedeľa

  Prvá časť workshopu

 • 05.06.2016 - Nedeľa

  Obed

 • 05.06.2016 - Nedeľa

  Druhá časť workshopu

 • 05.06.2016 - Nedeľa

  Diskusia, vyhodnotenie druhého dňa kurzu

Naši partneriNapísali o nás