Veterinárna endoskopia I a II

Registrácia emailom na mitra@anima.sk


Registračné poplatky:

Len teoretická časť: 100€ + DPH

Teoretická a praktická časť: 499€ + DPH

Maximálny počet účastníkov na praktickú časť je 12. 

Počet pracovných staníc: 4 


Program


 • 01.04.2017 - Sobota

  Otvorenie kurzu, úvodné slovo a stanovenie cieľov

 • 01.04.2017 - Sobota

  Úvod do rigidnej a flexibilnej endoskopie

  Ako začať a úspešne endoskopiu zaviesť do svojej praxe?

 • 01.04.2017 - Sobota

  Využitie multifunkčnej optiky pri cystoskopii

  technika bezpečného prevedenia, interpretácia nálezov, prezentácia jednotlivých prípadov

 • 01.04.2017 - Sobota

  Prestávka

 • 01.04.2017 - Sobota

  Využitie multifunkčnej optiky pri rinoskopii a laryngoskopii

  Indikácie, technika prevedenia, interpretácia nálezov

 • 01.04.2017 - Sobota

  Bronchoskopia

  technika prevedenia, BAL, interpretácia nálezov

 • 01.04.2017 - Sobota

  Obed

 • 01.04.2017 - Sobota

  Využitie flexibilnej endoskopie v diagnostike a liečbe tracheálneho kolapsu

 • 01.04.2017 - Sobota

  Endoskopia hornej časti tráviaceho traktu

  technika prevedenia, prezentácia prípadov

 • 01.04.2017 - Sobota

  Prestávka

 • 01.04.2017 - Sobota

  Kolonoskopia

 • 01.04.2017 - Sobota

  Otoskopia - indikácie a technika prevedenia

 • 01.04.2017 - Sobota

  Diskusia, vyhodnotenie prvého dňa kurzu

 • 02.04.2017 - Nedeľa

  Zahájenie workshopu, organizácia pracovných staníc a popis úloh

 • 02.04.2017 - Nedeľa

  Prvá časť workshopu

 • 02.04.2017 - Nedeľa

  Obed

 • 02.04.2017 - Nedeľa

  Druhá časť workshopu

 • 02.04.2017 - Nedeľa

  Diskusia, vyhodnotenie druhého dňa kurzu

Naši partneriNapísali o nás