Artroskopia malých zvierat

Prihlasovanie emailom na mitra@anima.sk


ORGANIZÁTOR: Anima Veteterinárna nemocnica Žilina

ODBORNÝ GARANT KURZU: MVDr. Jan Beránek MRCVS

LEKTORI: MVDr. Jan Beránek MRCVS, Bc. Petr Stalmach

KONTAKTNÁ OSOBA: MVDr. Martin Mitra MRCVS, email: mitra@anima.sk

 

Počet pracovných staníc: 4

Maximálny počet účastníkov praktickej časti: 12


Program


 • 09.12.2017 - Sobota

  Otvorenie kurzu, úvodné slovo a stanovenie cieľov

 • 09.12.2017 - Sobota

  Artroskopia ako minimálne invazívna metóda diagnostiky a terapie

 • 09.12.2017 - Sobota

  Artroskopia lakťa

 • 09.12.2017 - Sobota

  Prestávka

 • 09.12.2017 - Sobota

  Artroskopia lakťa: Čo sa dá vidieť v lakti?

 • 09.12.2017 - Sobota

  Obed

 • 09.12.2017 - Sobota

  Artroskopia ramena

 • 09.12.2017 - Sobota

  Prestávka

 • 09.12.2017 - Sobota

  Artroskopia ramena: Čo sa dá vidieť v ramene?

 • 10.12.2017 - Nedeľa

  Zahájenie workshopu, organizácia pracovných staníc a popis úloh

 • 10.12.2017 - Nedeľa

  Artroskopia kolena

 • 10.12.2017 - Nedeľa

  Prestávka

 • 10.12.2017 - Nedeľa

  Artroskopia kolena: Čo sa dá vidieť v kolene?

 • 10.12.2017 - Nedeľa

  Diskusia, vyhodnotenie druhého dňa kurzu

Naši partneriNapísali o nás