EAES course on basic skills in laparoscopic surgery

COURSE IS INTENDED FOR BOTH ENGLISH AND SLOVAK SPEAKING SURGEONS. Registration for event via email: info@academiamedica.sk


Dátum a miesto: 22. - 23. Jún 2019, Hotel Ponteo, Rusovce

Cieľová skupina: rezidenti a lekári v špecializácii všeobecná chirurgia, gastrointestinálna chirurgia, gynekológia a urológia, so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. 

Minimálne požiadavky: asistencia pri laparoskopických výkonoch

Maximálny počet účastníkov: 12

Prihlasovanie: first come, first served 

Počet pracovných staníc: 6 laparoskopických trenažérov, syntetické modely

Jazyk kurzu: slovenský, anglický

Cieľ: Demonštrovať, naučiť sa a natrénovať správnu techniku základných laparoskopických zručností (navigácia s optikou, transfer objektov, vystrihovanie tvaru, aplikácia klipov a endoloopov, manipulácia s endovreckom, manipulácia s ihlou a šitím, intrakorporálny uzol); vysvetliť základné princípy laparoskopickej chirurgie, bezpečné vytvorenie pneumoperitonea a vysvetlenie rizík termálnych lézií. 

Registračné poplatky:

Anglicky hovoriaci účastníci:

Člen EAES:                                                               450 Euro

Nečlen EAES:                                                            500 Euro

Slovenskí lekári: 

Člen EAES:                                                              170 Euro

Nečlen EAES:                                                           220 Euro

 

Registrujte sa prosím emailom na info@academiamedica.sk uveďte Vaše meno, priezvisko a pracovisko a ozveme sa Vám.

 

Viac informácií o EAES: www.eaes.eu

Date & location: 22. - 23. June 2019, Hotel PONTEO - Bratislava - Rusovce

Target group: residents & consultants in the specialities of general surgery, gastrointestinal surgery, gyneacology & urology who are interested in laparoscopic surgery

Minimal suggested skills: assistance at laparoscopic procedures

Number of participants: 12

Selection procedure: first come, first served basis

Number of training stations: 6 box trainers, synthetic models

Course language: Slovak, English

Objectives: to demonstrate, teach & train proper techniques of basic laparoscopic skills (camera navigation, object transfer, pattern cutting, clip & endoloop application, endobag manipulation, needle & suture manipulation, intracorporeal knot); to elucidate basic principles of laparoscopic surgery, safe pneumoperitoneum creation & risks of thermal injuries

Registration fees

Course – EAES members:                                          450 Euro

Course EAES non-members:                                      500 Euro

Slovak surgeons - EAES members:                             170 Euro

Slovak surgeons - EAES non - members:                    220 Euro

 

Registration open now, please send an email to info@academiamedica.sk stating your name, surname and workplace and we will get back to you.


More information on EAES: www.eaes.eu


Program


 • 22.06.2019 - Sobota

  Registration

 • 22.06.2019 - Sobota

  Basic principles of laparoscopic surgery

 • 22.06.2019 - Sobota

  Hands - on: Navigating 0° and 30° telescope

 • 22.06.2019 - Sobota

  Hands - on: Cutting the pattern

 • 22.06.2019 - Sobota

  Coffee break

 • 22.06.2019 - Sobota

  Hands - on: Transfer of objects

 • 22.06.2019 - Sobota

  Ligation in laparoscopic surgery - clips and endoloops

 • 22.06.2019 - Sobota

  Hands - on: Application of clips

 • 22.06.2019 - Sobota

  Hands - on: Application of endoloop

 • 22.06.2019 - Sobota

  Lunch

 • 22.06.2019 - Sobota

  Techniques of object extraction from abdominal cavity

 • 22.06.2019 - Sobota

  Hands - on: Manipulation with endobag

 • 22.06.2019 - Sobota

  Coffee break

 • 22.06.2019 - Sobota

  Safe pneumoperitoneum creation

 • 22.06.2019 - Sobota

  Discussion, evaluation of day 1

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Registration

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Thermal injuries in laparoscopic surgery

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Hands - on: Individual assessment - transfer of objects

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Hands - on: Individual assessment - cutting the pattern

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Coffee break

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Technique of intracorporeal needle manipulation

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Hands - on: Basic needle manipulation

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Hands - on: Advanced needle manipulation

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Lunch

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Technique of intracorporeal knot tying

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Hands - on: Intracorporeal knot

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Coffee break

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Current opportunities in hands - on training (EAES)

 • 23.06.2019 - Nedeľa

  Discussion, on - line course assessment and closure

Naši partneriNapísali o nás